Agenda foto en video activiteiten

ALV HCC!digimedia - fotovideo

Zaterdag, 20 Oktober 2018 van 10:30 tot 11:30
Contact : Bestuur HCC!digimedia - fotovideo

Wij houden onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van HCC!digimedia - fotovideo op zaterdag 20 oktober 2018, voorafgaand aan het HCC!digimedia - fotovideo evenement.

Hiervoor zijn alle leden van HCC!digimedia uitgenodigd. Leden hebben alleen stemrecht bij het tonen en registratie van hun HCC! ledenpas.

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) legt het bestuur van onze interessegroep verantwoording af over het voorgaande jaar en vraagt het toestemming voor de planning van activiteiten voor het komend jaar. Tevens zijn er bestuursverkiezingen. Voor versterking van het bestuur zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden. 

Agenda - Algemene Leden Vergadering 2018 (ALV-2018),

Datum / tijdstip:  20 oktober 2018 van 10:30 tot 11:30
   
Locatie:  dok Zuid
   1e Wormenseweg 460
   7333 GZ  Apeldoorn

 

  1. Opening
  2. Vaststellen definitieve agenda en benoeming stemcommissie
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Financieel Verslag 2017
  6. Begroting 2018
  7. Naamsverandering HCC!digimedia naar HCC!fotovideo
  8. Beschikbaarheid kandidatuur en Bestuursverkiezing
  9. Doel HCC!fotovideo 2018
  10. Rondvraag

 

Na de ALV start het HCC!digimedia fotovideo evenement; hiervoor zijn ook niet-leden van harte welkom. Houdt u daarvoor deze website en nieuwsbrief in de gaten.

 

Locatie

Wijkcentrum dok Zuid
1e Wormenseweg 460
7333 GZ  APELDOORN
 

dok Zuid is één van onze mooiste en modernste verhuurlocaties, gelegen in Apeldoorn Zuid.

Deze locatie is uitstekend bereikbaar met zowel openbaar vervoer als met de auto en heeft parkeer-voorzieningen direct voor de deur.

 
Klik op de kaart om Google maps te bezoeken voor volledige route-informatie